Лабораторија за Електронику у енергетици                   Лабораторија за Електрична мерења

                              

Лабораторија за Електрична мерења

           

Лабораторија за Електронику

Лабораторија за Електричне машине

        

                                                            Енергетски трансформатор                   Јединица за напајање лабораторије
                                                                                                                                            за Електричне машине