Настава изван школе

Ученици током трогодишњег и четворогодишњег школовања имају прилике да кроз блок наставу и практичну наставу активно прате и савлађују део наставних садржаја на објектима и постројењима електроенергетског система и у сервисима беле технике.
То је прилика да упознају и остваре прве практичне кораке у свет рада и искуствено доживе нека могућа места за запошљавање.​

Блок настава

Посета Т.Е. Костолац
Блок настава и практична настава

- Посета високонапонским постројењима у фабрици трансформатораПрактична настава у радионици за белу технику