СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА

У Електротехничкој школи „Стари град“ континуирано се практикује организација и реализација акредитованих семинара у циљу оснаживања професионалних компетенција наставника и стручних сарадника. У протеклом периоду у школи је одржано преко 100 сати семинара у чијем раду је учествовао велики број наставника и стручни сарадници.

Електротехничка школа „Стари град“ је акредитовала три семинара за стручно усавршавање наставника и то:

1.СИМУЛАЦИЈА, АНАЛИЗА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛА ПОМОЋУ ПРОГРАМА ELECTRONICS WORKBENCH (EWB) -изборни програм 16 сати - коаутор и координатор семинара је мр.Ненад Петровић, а реализатори су Александра Томић и Стеван Перлић, наставници електротехничке групе предмета и практичне наставе.

2.МОДЕЛ УНАПРЕЂИВАЊА РАДА НАСТАВНИКА, УЧЕНИКА И ШКОЛЕ - изборни програм 16 сати - коаутор, кординатор и реализатор је Славица Чарапић, дипл.педагог, стручни сарадник

3.ШКОЛА КАО ПРЕВЕНТИВНИ ФАКТОР У СПРЕЧАВАЊУ НАРКОМАНИЈЕ - обавезни програм 12 сати - коаутор, кординатор и реализатор је Славица Чарапић, дипл.педагог стручни сарадник

Учесници семинара "Умеће одрастања", 2010.​Семинар "Модел унапређења рада наставника, ученика и школе", 2011.

   

Наставници у улози ученика