План и програм рада СИРТ :
-формирање и представљање секције заинтересованим ученицима, представљање могућих тема, предлози за нове теме и дефинисање термина и локација рада секције
-контактирање са стратешким партнерима школе и могућим донаторима рачунарске опреме потребне за рад секције
-контактирање са предавачима и договори о предавањима у школским просторијама
-припрема опреме, инвентара и локација у школи на којима ће се одржавати секција
-сакупљање информација о потребним радовима на рачунарској мрежи и рачунарској опреми у школи
-администрирање рачунара, рачунарске мреже и рачунарске опреме
-припрема и реализација предавања и радионица из области програмирања (програмски језици С, С++, Јаva, JavaScript, Ruby, Pyton...), администрирање рачунара и рачунарских мрежа, сервисирање рачунара и рачунарске опреме, информатичке технологије у тренду, посебне теме (запослење у ИТ индустрији у Србији, израда апликација за мобилне ИТ уређаје...)

Курс "Пајтон - програмирање игара са Pygame библиотеком"

003_004_pygame_crtanje_teksta    005_006_pygame_crtanje_oblika    007_008_pygame_prividno_kretanje

009_010_state_base_programming   011_012_klase_i_tekst_fajlovi    013_014_dogadjaji_tastaturom    015_016_dogadjaji_misem

017_018_elementi_animacije

 

ОRACLE kurs materijal : Database Design and Programming with SQL

001 uvod u baze podataka   002 entiteti i atributi  004 uvod u relacije 005 supertipovi i subtipovi   006 biznis pravila  007 transferabilnost 

 008 tipovi relacija   009 crud analiza  010 jedinstveni identifikatori   011 normalizacija   012 lukovi   013 rekurzivne relacije 

 014 podaci i protok vremena  015 relaciona baza podataka   016 mapiranje    017 apex   17a apex   018 osnovni sql iskazi   019 rad sa redovima

 020 operatori uporedjivanja   021 logicki operatori    022 order by   023 uvod u funkcije  024 znak i broj funkcije   025 date funkcije

 026 konverzije   027 joins I   028 joins II   sql01 29 group by funkcije   30 group by izrazi  31 podupiti   32 insert update delete

 33 rad sa tabelama   34 ogranicenja   35 pogledi   36 sekvence  37 uloge  38 transakcije   

даље