Историјат школе

Електротехничка школа  „Стари град“ основана је 1947. године као школа за образовање стручних кадрова за потребе електропривреде Србије. Имала је машински и електро одсек а у саставу школе је био и интернат за смештај ученика.
Школа и интернат радили су у старим баракама под тешким условима до 1962. године, када оснивач  школе , Здружено електропривредно предузеће подиже данашњу зграду у улици Високог Стевана 37.
До  1966. године делатност школе финансирана је од стране оснивача а од те године Београдска заједница образовања финансира образовање за 62% ученика док делатност Дома и даље финансира оснивач. Наредних година финансирање у потпуности   прелази на Београдску заједницу образовања  а од 1992. године на Републичко Министарство просвете.
Од 1978. године преласком на усмерено образовање школа ради са свега 8 одељења да би исељењем Дома ученика број одељења повећан на 24 па на 36 а затим на 44.
Школске 1996/1997. године уведен је образовни профил електромеханичар за термичке и расхладне уређаје а 2001/2002. машински техничар мерне и регулационе технике.
На основу одлуке Владе Републике Србије о изменама и допунама одлуке о  мрежи средњих школа у Републици Србији, објављене у Службеном гласнику бр.40 од 15.04.2003. године у Електропривредној школи у Београду укинуто је подручје рада машинство и обрада метала  чиме је извршена њена специјализација за подручје рада електротехника.
Од 01.09.2005. године школа мења назив у Електротехничка школа „ Стари град“.
Основна делатност  Електротехничке школе „Стари град“ је образовање и  васпитање редовних и ванредних ученика у трогодишњем и четворогодишњем трајању, преквалификација, доквалификација и специјализација ( пети степен стручности).