Специјалистичко образовање у Електротехничкој школи "Стари град"

(5.степен стручности)

Након стицања радног искуства у трајању од четири године (за трогодишње образовне профиле), односно две године (за четворогодишње образовне профиле), могуће је специјалистичко образовање које се реализује по наставним плановима и програмима верификованим од стране Министарства просвете Републике Србије.
Специјалистичко образовање је засновано на концепту перманентног образовања и професионалног развоја запослених.
Кроз специјалистичко образовање запослени осавремењују знања и стичу нове компетенције које оснажују самопоуздање, самосталност и спремност за преузимање већих одговорности у правцу напрдовања у професионалној каријери.
Циљеви и мотивација запослених и послодаваца доприносе ефикасности и успеху у стицању знања у контакту са еминентним стручњацима ангажованим на реализацији наставних планова и програма из одговарајућих области.
У Електротехничкој школи "Стари град" специјалистичко образовање у једногодишњем трајању омогућује специјализацију за следеће образовне профиле :

  1. 1. Електроенергетичар за постројења електрана
  2. 2. Електроенергетичар за мреже и постројења
  3. 3. Електроенергетичар за електричне инсталације
  4. 4. Електроенергетичар за управљање и заштиту енергетских постројења
  5. 5. Електротехничар специјалиста за аутоматику
Контакти :

Радивојевић Момчило, дипломирани инжењер електротехнике, организатор практичне наставе

011/ 263-57-68

Адровић Елфа, референт за ванредне ученике

011/ 263-57-68