Електромонтер мрежа и постројења


Током трогодишњег школовања, ученици се оспособљавају за оперативне послове градње, ремонта и одржавања у електропривреди, као и за електро-одржавања у предузећима што ствара широк спектар могућности запошљавања.

предмет   разреди \ број часова недељно
   I   II  III
 Српски језик и књижевност 3  2    2 
 Енглески језик  2   2    2 
 Историја 3     
 Географија  2     
 Физичко васпитање 2  2   2 
 Математика 3  2  2
 Рачунарство и информатика 4    
 Музичка уметност  1     
 Ликовна култура 1    
 Физика  2     
 Хемија  2     
 Екологија и заштита животне средине  1     
 Основе електротехнике  3   2   
 Техничко цртање  2     
 Практична настава 8   24+120**   24+180** 
 Електрична мерења    2+2*  
 Електроника     2+2*   
 Електричне инсталације    2  
 Електричне мреже      3
 Устав и права грађана      1
 Економика и организација предузећа      2
 Електричне машине      2
 Електрична постројења      2
 Верска настава \ Грађанско васпитање  1   1  1

*лабораторијске вежбе
**настава у блоку