Електромонтер мрежа и постројења


Током трогодишњег школовања, ученици се оспособљавају за оперативне послове градње, ремонта и одржавања у електропривреди, као и за електро-одржавања у предузећима што ствара широк спектар могућности запошљавања.

предмет   разреди \ број часова недељно
   I   II  III
 Српски језик и књижевност 3  2    2 
 Енглески језик  2   2    2 
 Историја 2     
 Географија    
 Физичко васпитање 2  2   2 
 Математика 2  2  1
 Рачунарство и информатика 0+2*    
 Изборни предмети    1 1
 Социологија са правима грађана     1
 Физика  2     
 Техничко цртање и документација 0+2*    
 Екологија и заштита животне средине  1     
 Основе електротехнике  3 +1*  2   
 Основе практичних вештина 0+6*    
Електрична мерења и електроника    2+1*  
 Електричне инсталације    
 Електрична постројења  2
 Електричне мреже    2
 Предузетништво     0+1*+30** 
 Практична настава    0+12*+60**  0+18*+60**
 Верска настава \ Грађанско васпитање  1   1  1

*лабораторијске вежбе
**настава у блоку