ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

 

   I II   III  IV
 Српски језик и књижевност  3  3  3
 Енглески језик  2 2
 Физичко васпитање  2
 Математика  3
 Рачунарство и информатика  0+2      
 Историја  2      
 Географија  2      
 Хемија  2      
 Ликовна култура      
 Биологија    2    
 Социологија са правима грађана      2  
 Грађанско васпитање/Верска настава  1  1  1 1
 Изборни предмет      2 2
 Физика  2  2    
 Основе електротехнике  3+1 3+1     
 Рачунарска графика и мултимедија  0+2      
 Програмирање  0+2 2+2+30  0+3  0+3 
 Електроника   3+1     
 Веб дизајн   0+2     
 Базе података   1+2  0+2   
 Рачунарски системи     1+2   
 Рачунарске мреже и интернет сервиси        1+2
 Веб програмирање     0+3  0+3 
 Заштита информационих система        0+2
 Примењене информационе технологије     0+6+60  0+6+90 
 Предузетништво        0+2
 Практична настава  0+2      

број часова по предмету: теорија + вежбе + блок настава (годишње)