Електротехничар рачунара

Кроз школовање у трајању од четири године, ученици се оспособљавају за послове администрирања и сервисирања рачунара и рачунарских система и програмирања и коришћења рачунарских апликација у пословне сврхе.
Запошљавају се као администратори, сервисери, програмери и оператери на рачунару.
 предмет разред \ број часова недељно 
  I  II  III  IV
 Српски језик и књижевност  3
 Енглески језик  2 2
 Историја  2 2    
 Географија      
 Физичко васпитање  2 2 2
 Математика
 Рачунарство и информатика      
 Музичка уметност      
 Ликовна култура      
 Физика 2    
 Биологија      
 Основе електротехнике    
 Рачунарска графика и мултимедија  2      
 Практична настава  2    
 Електротехнички материјали      
 Електрична мерења    1+1*    
 Примена рачунара у електротехници      
 Електротехника 1    3+1*    
 Програмирање    1+1* 2+2*+30**  2+2*+30** 
 Мерења у електроници     2+1*   
 Електроника 2     2+1*   
 Дигитална електроника     2+1*  
Рачунари     2+1*+30**  3+2*+30** 
 Социологија      
 Философија        2
 Устав и права грађана        1
 Економика и организација предузећа        2
 Електроенергетика    
 Основе аутоматског управљања        3+1*+30**
 Рачунарске мреже и комуникације        2+1*
 Верска настава\Грађанско васпитање  1  1
*лабораторијске вежбе
**блок настава